Z działalności Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów Na turystycznym szlaku.